Usługi

 

Prace sytuacyjno-wysokościowe:

1. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej

2. Wytyczanie obiektów budowlanych (budynki, przyłącza, sieci, drogi i inne)

3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (pomiary do odbioru

inwestycji w nadzorze budowlanym)

4. Pełna i kompleksowa obsługa geodezyjna (małych i dużych) inwestycji budowlanych

 

Prace geodezyjno–prawne:

1. Badanie stanów prawnych nieruchomości

2. Podziały nieruchomości rolnych, leśnych, zabudowanych, wyjścia ze współwłasności

3. Wznowienia granic nieruchomości

4. Rozgraniczenia nieruchomości

5. Sporządzanie map do celów prawnych

 

Prace specjalistyczne:

1. Pomiar objętości mas ziemnych

2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych

3. Pomiar pionowości obiektów budowlanych

4. Pomiar punktów niedostępnych (X,Y,H)

5. Wektoryzacja danych analogowych

6. Geodezyjne opracowanie projektów

507-794-708 biuro@geoprym.pl
Podejmiemy się również innych nietypowych prac związanych z pomiarami terenu i budowli