– Zakład Instalacji Elektrycznych

– Biuro obrotu nieruchomościami